Nyheter

Nya rön ifrågasätter kopplingen cannabis/psykoser

Forskare vid Albert Einstein College of Medicine i New York har undersökt om det finns ett samband mellan problematiskt cannabisbruk och psykoser som bryter ut tidigt i livet. Resultatet publicerades den 12 maj 2010.

De jämförde 100 individer som insjuknat i schizofreni för första gången. 49 av försökspersonerna använde cannabis och 51 gjorde det inte. Forskarna fann att bland dem som använt cannabis före insjuknandet så fanns det inget signifikant samband mellan drogkonsumtionen och sjukdomen.

 

 

De skillnader som ändock existerade, kan förklaras med demografiska och kliniska variabler. Det var alltså inte fler som blev sjuka bland dem som använt cannabis vid jämförelse med kontrollgruppen, där schizofreni förekom utan att patienterna konsumerat cannabis.

Forskarna i den här nyaste studien skriver avslutningsvis i sin rapport: ”Tidigare studier som indikerar en koppling mellan cannabisanvändning och insjuknande bör på ett mera begripligt sätt fastställa relationen mellan cannabiskonsumtion och schizofreni och dessutom ta med i beräkningen de nya variabler som vi hittade i samband med störningarna vid cannabisbruk.”

Länk:

Gillar du innehållet på Cannabis.se?

Vi har ingen betalvägg och adblocks är vanligt idag.
Snälla stöd oss, donera med betalkort eller kryptovaluta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *