Nyheter

Norskt fynd av vikinghampa

Arkeologer har gjort ett större fynd av hampa vid en utgrävning i sydligaste Norge som bevisar att bönderna på vikingatiden aktivt odlade cannabis.
Analyserna från bondgården Sosteli, som utgör fyndplatsen, visar att resterna kommer från mellan 650-800 e v t.

Även om det här inte är det första fyndet som tyder på att hampa odlats i Norge så här pass långt tillbaka i tiden, så är upptäckten det mest omfattande hittills.

Största fyndigheten
-Tidigare har det handlat om enskilda fynd av pollenkorn, men här har betydligt större mängder påträffats, berättar arkeologen och länsintendenten Frans-Arne Stylegar.

Rep och textilier
Troligtvis har hampan odlas för att man skulle kunna framställa textilier och rep av den. Inget tyder på att cannabisen odlats i berusningssyfte.

Länkar:

Cannabis was cultivated 1,300 years ago at a farm in Southern Norway.

Norwegian farmers cultivated hemp during the Iron Age

Svensk järnålder: Shamaner använde ceremoniell cannabis

One Reply to “Norskt fynd av vikinghampa

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *