Nyheter

Israelforskare: Berätta om medicinsk cannabis för patienterna!

De flesta cancerpatienter som i nuläget behandlas med medicinsk marijuana, får rådet att använda sig av cannabis först i sjukdomens avancerade stadier, varnar forskarna.
En omfångsrik israelisk undersökning visar nu för första gången att drygt 2/3 av de cancerpatienter som fått receptebelagd medicinsk cannabis i smärtlindrande syfte är nöjda med behandlingen.

Undersökningen omfattade 264 patienter som behandlats med medicinsk marijuana i ett års tid och genomfördes nyligen på Sheba Medical Center i samarbete med Israeliska Cancerföreningen.

Ungefär 61% av de undersökta rapporterade en påtaglig förbättring i sin livskvalité efter det att behandlingen inletts. 56% ansåg att de hade lättare att handskas med smärta och inalles 67% var positivt inställda till behandlingen. 65% vill rekommendera den till andra patienter.

Mest lungcancer

Rönen presenterades tidigare vid de israeliska onkologernas föreningskonferens i Eilat och ger vid handen att lungcancer är det sjukdomstillstånd där förskrivningen av medicinsk marijuana är vanligast förekommande (21%) medan bröstcancer omfattar 12% och bukspottskörtelcancerfallen utgör 10% av de medicinerade.

För sen introduktion

Enligt forskarna dröjer det alldeles för länge innan de vårdsökande introduceras till cannabis som ett behandlingsalternativ. De flesta som nu befinner sig i en sådan behandling, har fått information om alternativet först i långt avancerade skeden av sjukdomen, noteras det i rapporten. Där framgår att 39% av patienterna initialt råddes till cannabisbehandling av vänner, medpatienter eller media, istället för av sina respektive doktorer.
Bieffekterna betecknas som moderata och den mest frekventa biverkningen rapporterades vara yrsel.

Ökning 66%/år

Under de senaste åren har antalet medicinska marijuanaanvändare ökat med ungefärligen 66% per år, enligt studien. Till dags dato har medicinsk cannabis skrivits ut till till 6000 patienter med varierande sjukdomar, enligt undersökningen.
Även om många juridiska spörsmål i samband med användningen av medicinsk cannabis kvarstår i Israel, räknar Hälsoministeriet likafullt med att när väl dessa saker är avklarade, så kommer antalet patienter behandlade med medicinsk marijuana att uppgå till 40 000.

12 marijuanafarmer

Av de 12 israeliska marijuanafarmer som är berättigade att odla, är åtminstone sju igång, enligt undersökningen. Enligt de riktlinjer som Hälsoministeriet angett, ska de aktiva distributionscentren få 360 NIS (650 SEK) per månad och patient. De är berättigade till ytterligare 24 NIS (45 SEK) för rullandet av medicinska joints samt 100 NIS (180 SEK) för att bekosta leveransen.
Patienter som fått sina tillstånd utfärdade före 2009, är berättigade att själva odla 10 plantor hemma och maxhöjden hos dessa får inte överstiga 1,5 meter. De som fått sina tillstånd under de senaste två åren, får däremot hålla till godo med endast de mängder som recepten anger.

Länkar:

Israeli researchers say more doctors should recommend marijuana to cancer patients

Israel Relaxes Regulations On Medical Marijuana

Israeli Study: More Doctors Should Recommend Cannabis To Cancer Patients

Cannabis Is “An Effective Treatment” For Cancer Patients, Israeli Study Concludes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.