Nyheter

Cannabispsykoser genetiskt betingade?

Enligt färska vetenskapliga rön kan s k cannabispsykoser ha ett samband med ens genetiska uppsättning. En nyligen identifierad genvariant tycks vara länkad till ökad risk för mentala hälsoproblem i samband med cannabisanvändning.
Detta skulle kunna förklara varför bara ett litet antal individer råkar ut för cannabisrelaterade psykoser, medan andra inte gör det.

Eftersom attityderna till cannabis under senare tid blivit mera accepterande och allt flera exponeras för cannabis i samband med medicinsk behandling eller rekreation, anser utredarna att någon typ av test bör framställas, där man kan själv kan ta reda på om man ligger i riskzonen eller inte.

AKT1-genen

-Vi fann att de cannabisanvändare som bär på en speciell variant av den s k AKT1-genen, löper dubbelt så hög risk att drabbas av psykiska problem och att risken ökar sjufaldigt om dessa individer konsumerar cannabis dagligen, säger Dr. Marta Di Forti, på det psykiatriska King’s College-institutet i London.

Tidig debut ökar risken

Ytterligare belägg framkom dessutom under studien för att konsumtion av cannabis under tonåren kan öka risken för att utveckla schizofreni. Det problemet skulle samhället givetvis kunna reducera genom en mera intelligent lagstiftning, eftersom en kontrollerad försäljning skulle försvåra för alltför unga att komma över drogen.

Länkar:

Cannabis-Induced Psychosis May Be in the Genes

The Science of Marijuana and Psychosis

A Risk Gene for Cannabis Psychosis (Pressrelease.PDF)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.