Nyheter

The Hempire strikes back

Det var 2003 som den svenska hampabonden Ulf Hammarsten fick rätt mot Sverige i EG-domstolen. Svenska myndigheter fick inte hindra odlingen och så blev det åter lagligt.

Kampanjen mot industrihampa är befängd. Det behöver inte ens argumenteras för varför hampa är ekologiskt guld. Det bara är så och det har mänskligheten vetat om i tusentals år. Trots det så upplever hampabönder ett motstånd från myndigheter och lobbygrupper.

Knarkrigarnas problem med laglig industrihampa (max 0,2% THC i blomställningarna) och medicinsk marijuana är att det spolierar deras demonisering. Folk kommer att berusa sig med cannabis när de förstår vilken nyttig växt det är.

I senaste numret av tidningen Accent som ges ut av IOGT-NTO så finns det en artikel om att cannabisodlingen i Sverige har exploderat. Det är sedvanliga skräckhistorierna med läskiga utlänningar som storodlar och svenssons odlingsgarderober. Knarkorakel i artikeln är narkotikaexperten Stewe Alm på Rikspolisstyrelsen.

Det är fel att polisen ens ger legitimitet åt propaganda som underrubriken ”Industrihampa belastar polisen”. Stycket handlar om trotsiga bönder och risken för att industrihampa och cannabisdroger kan blandas ihop. Den politiska polisen Stewe lägger slutligen ännu mer skuld på bönderna med ett uttalande om att industrihampa ibland används för att maskera mer potenta plantor avsedda för missbruk.

 

 

Det här fantasifostret till argument är ojuste spel som hjälper till att försvåra för bönder som vill göra naturen en tjänst och satsa på en mångsidig och ekologisk gröda. Centerpartisten Roger Tiefense som är även är ekologisk ekonom hävdade 2004 i en interpellation att åtta års odling i Tyskland inte har resulterat i ett enda fall av illegal odling dold i industrihampafält.

Stewe Alm förtjänar en JO-anmälan (skickas in elektroniskt) eftersom polisen inte ska bekämpa lagliga grödor och försvåra för svenska småföretagare. Exempeltext för JO-anmälan:

Myndighet och/eller tjänsteman som anmälan riktar sig mot

Narkotikaexpert Stewe Alm / Rikspolisstyrelsen

Beskriv i korthet vad som hände och när det ägde rum

I nummer 1-2010 av tidskriften Accent som ges ut av nykterhetsförbundet IOGT-NTO så hävdar narkotikapolisen Stewe Alm att odling av industrihampa är problematiskt eftersom det kan användas för att dölja odling av droghampa.

På vilket sätt anser Ni att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt?

Det finns inget fall i Sverige eller Tyskland, där legal hampaodling är utbrett, som stämmer överens med det Stewe Alm påstår i tidningen Accent.

Ogrundade påståenden riktade mot industrihampa är inte ovanliga och att myndighetspersoner i media kritiserar odlingen av en legal gröda borde vara tjänstefel.

Övriga upplysningar

När det gäller industrihampa så ska Stewe Alm hålla tyst!

Länkar:

Odlare struntar i hampaförbud

Narkotikalagar viktigare än industrihampa (Hassela är onda)

Motion 2004/05:MJ254 Industrihampa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.