Nyheter

Spansk seriös cannabisklubb öppnar

Private Cannabis Club drivs av en privat sammanslutning, dit endast medlemmar har tillträde. I föreningens ambition ingår det att visa hur cannabis kan användas på ett positivt sätt.
Aktiviteterna sker dock helt under privata former, vilket är en förutsättning för att klubben ska kunna fungera friktionsfritt under gällande spansk lag.

”Marijuana är en växt som inte gör ont”

En klubb där medlemmarna helt legalt kan röka marijuana, har nyligen öppnats i närheten av Madrid. Alvaro Pedro Zamora är namnet på en av grundarna. Han säger:

-Marijuana är en växt som inte gör ont. Det vill vi lära ut till människor i allmänhet och till samhället i stort. Men vi accepterar bara ansvarsfulla medlemmar. Vi vill inte att folk ska komma hit bara för att röka, utan vi vill öka medvetenheten om plantan.

Förutsättningen för att en sådan här klubb ska kunna fungera, är att viss konsumtion av cannabis är tillåten, vilket ju är fallet enligt spansk lag, så länge konsumtionen sker privat.

 

 

Månadsavgift 10€

The ‘Private Cannabis Club’ drivs av en privat sammanslutning och medlemmarna är de enda som har tillträde till fastigheten. Ett medlemskap (hittills har ett 100-tal intresserade hört av sig) är öppet för den som är myndig. Det kostar 10€  (95-100:-) i månaden och grampriset för klubbens marijuana ligger i snitt på 6€. (55-60:-)

-Det är ungefär lika mycket som priset på gatan, säger Zamora. De pengar vi får in här, går till att täcka hyran.
Medlemmarna kan antingen medföra eget röka eller som sagt köpa av klubben för 6€ grammet. Dock får varje medlem köpa bara en viss begränsad mängd. Dessutom är medlemmarnas individuella cannabiskonsumtion i klubblokalerna maximerad till 50 gram i veckan.

– Att i det 21:a århundradet över huvud taget kan finnass ett förbud mot cannabis, är absurt! säger Alvaro Pedro Zamora. Vi måste reglera frågan, eftersom det ändå aldrig går att utrota cannabisen. Den har alltid brukats och kommer alltid att brukas.

Hotande reformer

Det faktum att Spanien står i begrepp att införa vissa stränga planerade reformer i den spanska s k röklagen, är dock källa till viss oro, enligt den oberoernde spanska dagstidningen 20 minutos. Worst case scenario för klubbmedlemmarna i Private Cannabis Club, vore i så fall att all rökning i slutna offentliga byggnader kommer att förbjudas och att detta förbud skulle omfatta även cannabisklubben och dess aktiviteter.
-I princip tycker jag inte att vi borde omfattas av lagen, säger Alicia Mendez, taleskvinna för PCC.. Klubben är ju privat och borde därför falla under samma kategori som privathem. Men vi studerar lagförslaget, ifall vi måste göra några justeringar för att kunna följa de nya röklagarna.

Länkar:

Private Cannabis Club

Spain’s first cannabis smoking club

Outlook hazy for Spanish cannabis club

Private Cannabis, el club de la marihuana legal (Översatt)

Madrid já tem clube onde se pode fumar marijuana

20 minutos.es (Översatt)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.