Nyheter

Portugisisk avkriminalisering en succé

2001 avkriminaliserade Portugal innehav av samtliga droger. Efter nästan ett årtionde har försöket utvärderats och publicerats i novemberupplagan av British Journal of Criminology.
Undersökningens mål var att ge ett vetenskapligt svar på hur landets avkriminalisering inverkat på olika delar av det portugisiska samhället. Några av de viktigare effekterna som avkriminaliseringen tydliggjort är:

  • Färre tonåriga droganvändare, färre HIV-infektioner
  • Färre AIDS-fall, lägre förekomst av injicerade droger
  • Flera drogbeslag, gjorda av myndigheterna.
  • Något ökad drogkonsumtionen bland vuxna.
  • Minskad arbetsbörda för rättssystemet
  • Ökande drogrehabilitering
  • Minskade dödsfall och infektioner i samband med opiatanvändning
  • Sjunkande priser i gatuhandeln

 

I sammanhanget kan nämnas att den ökning av drogkonsumtionen som kunde noteras bland de vuxna, inte var större än grannländernas, vilka ju inte hade genomfört några drogreformer över huvud taget.

 

Som framgår av den här rapporten, skriver forskarna som genomfört studien, medför inte en avkriminalisering av droganvändning och -innehav att  de drogrelaterade problem ökar. Inte heller eliminerar reformen alla sådana problem. Men det portugisiska exemplet kan utgöra en modell för andra länder som önskar införa mindre repressiva, mera integrerade och effektiva åtgärder för att lösa drogproblemen.

Är miraklens tid förbi, eller kommer vi att kunna räkna Sverige till kategorin framsynta och humana länder inom en inte alltför avlägsen framtid..?

Dessvärre är det väl istället sannolikt att vi som vanligt kommer att matas med diverse ogrundade påståenden, då det då det bland svenska knarkkrigare är en vedertagen sanning att en liknande reform här skulle få katastrofala följder.

Länkar:

What Can We Learn From The Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?

NEW STUDY CONFIRMS DECRIMINALIZATION IN PORTUGAL A SUCCESS

Portugal’s Drug Experience: New Study Confirms Decriminalization Was a Success

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.