Nyheter

OAS:-Legalisera cannabis!

OAS (Organization of American States ) är namnet på den amerikanska samarbetsorganisationen som försöker lösa de problem som Nord- och Sydamerika f n brottas med. Nu föreslår OAS i två nya rapporter att marijuana ska legaliseras och att straffen för övrig drogkonsumtion ska minskas samt att fokus ska läggas på rehabiliering i stället för straff.
Ett annat förslag som framhållls i den förväntat kontroversiella rapporten, är ett ökat samarbete mellan de länder som ingår i organisationen.

Vård viktigare än straff
Emellertid verkar det som om endast marijuana skulle föreslås bli laglig, eftersom OAS i sin rapport inte lyckas hitta tillräckligt övertygande argument för att legalisera även andra former av narkotika. En diskussion om harm reduction, d v s att länderna satsar mera på vård och drogrehabilitering än brottsbekämpning, kan emellertid bli aktuell, eftersom inte mindre än 45% av världens kokainanvändare och 50% av heroinbrukarna samt 25% av marijuanakonumenterna bor på de två kontinenterna Nord- och Sydamerika.

Nytt förhållningssätt
– Det här är början på ett internationellt samtal om ett nytt förhållningssätt till droger, säger David Holiday, den regionale talespersonen för gruppen som sammanställt rapporten. Slutorden i den här digra sammanställningen är något som kanske svenska lagstiftare kunde grunna över: ”Decriminalization of drug use needs to be considered as a core element in any public health strategy”, alltså – Avkriminalisering av droganvändning borde vara en hörnsten i varje hälsostrategi.

Länkar:

OAS: Laglig marijuana kan övervägas

Will Latin American nations legalize marijuana?

Americas weigh legalising cannabis

OAS
(Wikipediasida)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *