alt
Nyheter

Mindre hjärnbark ger tidig cannabisdebut?

En färsk undersökning från Australien som publicerats i nätupplagan av tidskriften Biological Psychiatry, indikerar att vissa verkar vara predisponerade att söka sig till cannabis.

Syftet med den här studien var att utröna om cannabisdebut före 17 års ålder gav upphov till strukturförändringar i olika delar av hjärnan.

121 tonåringar som vid 12 års ålder genomgått hjärnscanning med magnetkamera för att kartlägga hjärnstrukturen, undersöktes igen fyra år senare, alltså vid 16 års ålder, nu med inriktning på deras cannabisanvändning.
Det visade sig att 28 av försökspersonerna hade inlett ett cannabisbruk (16 av dessa var tjejer), medan de övriga 93 inte hade gjort det.

I studien har forskarna visat att de studenter som senare började använda cannabis, redan som 12-åringar hade ett område i frontalloben som var i snitt 6% mindre i volym än de försökspersoner som inte använde cannabis.

Beroendeforskaren professor Dan Lubman vid Monash University var den som ledde undersökningen. Han förklarar att det aktuella området i hjärnan -den orbitofrontala hjärnbarken- har att göra med bl a minnet, belöningssystemet samt beslutsfattande. De studenter som uppvisade förändringar i det området, var alltså de som var mer benägna att bruka/missbruka cannabis.

Cannabisanvändarna bryter programmering

Orbitofrontala hjärnbarken anses också vara nödvändig för att individen ska kunna uppvisa ett socialt accepterat beteende. Dess uppgift är att med hjälp av tidigare gjorda erfarenheter, intränade regler och annan förprogrammering hjälpa individen att fatta beslut som bäst passar in i den rådande situationen.
Uppenbarligen bryter cannabisanvändarna mot dessa regler. Huruvida detta är resultatet av en upprorisk läggning, personlighetstyp eller som en följd av de saknade sex procenten av hjärnvolym (mutation som resulterar i ett mera rebelliskt och/eller äventyrligt beteende?) eller en kombination av dessa faktorer är förstås fortfarande oklart.

ADHD-koppling?

Vi har tidigare bloggat om att cannabisanvändare förefaller ha en högre IQ, generellt sett, än icke-användare. Därför torde det ju knappast handla om att de saknade 6% skulle medföra lägre intelligens, vilket givetvis knarkkrigarna vill göra gällande.

Något som är intressant med denna upptäckt är den möjliga kopplingen till ADHD och andra NPFH. Frågan är varför unga med dessa symptom som svårigheter med att behålla uppmärksamheten vid problemlösningar samt med minnet, söker sig till denna drog. Är det en form av självmedicinering?

Undersökningen, som publicerats i nätupplagan av tidskriften Biological Psychiatry, genomfördes i Melbourne och ingår i en större fyraårig studie om barns känslomässiga utveckling.

Länkar:

Orbitofrontal Volumes in Early Adolescence Predict Initiation of Cannabis Use: A 4-Year Longitudinal and Prospective Study

Har journalister en liten hjärna?

Brain changes linked to teen cannabis use, Aussie study finds

Cannabisrökare föds med mindre hjärnor

Orbitofrontala hjärnbarken

Why Intelligent People Use More Drugs

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.