Nyheter

Ideell infosida för medcan får Googlepris

Michigan Compassion är en ideell organisation som bedriver upplysningskampanjer för att öka den allmänna medvetenheten om medicinsk cannabis. Nu har organisationen som första icke-vinstdrivande medicinska marijuanaförening tilldelats en kredit hos AdWords på 240 000 dollar årligen från Google Grants.

Organisationens motto är “We must increase awareness to increase acceptance” (”Vi måste öka medvetenheten för att kunna öka acceptansen”) och det är detta motto som återfinns i den kampanj som föreningen bedrivit på digitala s k billboards i Detroitområdet sedan december 2012. Syftet med kampanjen är förstås att öka medvetenheten om vad medicinsk marijuana är och vad den gör samt till vilka kategorier av behövande den används.

Cannabisförbud
Google Grants kan sägas vara den ideella delen av Googles kommersiella onlineannonsering AdWords och det är en smula anmärkningsvärt att Michigan Compassion fått motta det här priset. AdWords är nämligen en nyckelords-baserad service som förbjuder och förhindrar reklam av cannabis.
-Och det är ju precis det temat vår verksamhet har, säger en glatt överraskad James Campbell, styrelseordförande i Michigan Compassion. Vi har t o m fått ett personligt brev från Google där de lyckönskar oss till att vara den första non-profit-organisationen för medicinsk marijuana som fått utmärkelsen.

Ökad nätnärvaro

-Vår förhoppning är att vi ska kunna använda den här belöningen till att fortsätta sprida och exponera vårt budskap, säger James Campbell.
Heidi Parikh, verkställande direktör på Michigan Compassion, säger att företaget kommer att använda pengarna till att öka sin närvaro på internet -helst genom att flytta fram positionerna med avseende på sökresultat, men att siktet också är inställt på att nå så stor spridning som möjligt.

Öppnare förhållningssätt
Det är intressant att Google, som tidigare blockerat mycket cannabisrelaterat innehåll, genom den här utmärkelsen signalerar ett öppnare förhållningssätt gentemot ämnet. Inte minst skulle det kunna gynna den nya framväxande cannabisindustrin, som kapitalstark och vinstvädrande otåligt frustande står i startfållorna och inväntar startskottet- legaliseringen.

Länkar:

Huge Google Grant to Michigan Marijuana Group Could Usher in New Era for Cannabis Industry

Michigan Medical Marijuana Non-Profit Gets $240,000 Google Grant

Compassions hemsida

Google Grants

Michigan Charity Receives Google Grant for Medical Cannabis Advocacy, Moves Offices

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.