Nyheter

Färre diabetiker bland cannabisbrukare

Diabetes tycks drabba färre cannabisbrukare än vad som statistiskt sett borde vara fallet. Det har man i en amerikansk tvärsnittsstudie kommit fram till. Syftet med undersökningen var att klarlägga huruvida det finns ett samband mellan diabetes mellitus (DM) och marijuanaanvändning.

Eftersom forskarna hade tillgång till stora nationella arkiv, blev undersökningsmaterialet stort. Deltagarna i studien bestod av 10 896 vuxna, som utgjorde ett representativt genomsnitt av den amerikanska befolkningen.
De indelades i fyra grupper; 1) Icke-marijuanabrukare, (61%) 2) F d marijuanabrukare, (30,7%) 3) Lätta användare, 1-4 ggr/mån, (5%) och 4) Tunga användare i pågående bruk, som använder drogen 5 ggr/mån eller oftare (3,3%)

Länk:

Decreased prevalence of diabetes in marijuana users: cross-sectional data from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) III

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *