Nyheter

Drogtester i skolan avskräcker ej

Att drogtesta eleverna har ingen effekt på deras drogkonsumtion, visar en ny amerikansk undersökning från University of Pennsylvania. Enda undantaget utgörs av kvinnliga elever i en mera skyddad skolmiljö. Hos manliga elever i samma skolmiljö upptäcktes dock ingen nedgång i drogkonsumtionen.

En ny vetenskaplig studie ökar på den redan nu ansenliga pappershög med forskning som visar att drogtestning av skolungdomar gör synnerligen begränsad, om någon, nytta. Undersökningen omfattade 940 genomsnittliga amerikanska high school-ungdomar, som telefonintervjuades under 2007 och 2008 och utmynnade bl a i följande uttalande av Dan Romer, som ledde undersökningen:
– Undersökningen kan ses som en varning till de skolor som tillämpar drogtestning, eftersom det visar sig att drogtestning inte har någon avskräckande effekt på elevernas droganvändning.

I studien framkommer däremot att skolornas pengar sannolikt skulle komma till större nytta om de istället lades på att förbättra den allmänna sociala miljön i skolorna.

Länkar:

Student drug testing may have only small effect in reducing use

Student Drug Testing in the Context of Positive and Negative School Climates: Results from a National Survey

Cannabis.se om nykteristernas integritetskränkningar i skolan:

Känn dig övervakad i skolan

Kampen mot droger kräver fler drogtester i skolan

Bodström borde försvara sin egen och allas rätt att säga NEJ!

Drogtester i skolan är moralpolitik

Skolverket kritisk mot slumpmässiga drogtester i skolan

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.