Nyheter

Drogtester i skolan avskräcker ej

Att drogtesta eleverna har ingen effekt på deras drogkonsumtion, visar en ny amerikansk undersökning från University of Pennsylvania. Enda undantaget utgörs av kvinnliga elever i en mera skyddad skolmiljö. Hos manliga elever i samma skolmiljö upptäcktes dock ingen nedgång i drogkonsumtionen.

En ny vetenskaplig studie ökar på den redan nu ansenliga pappershög med forskning som visar att drogtestning av skolungdomar gör synnerligen begränsad, om någon, nytta. Undersökningen omfattade 940 genomsnittliga amerikanska high school-ungdomar, som telefonintervjuades under 2007 och 2008 och utmynnade bl a i följande uttalande av Dan Romer, som ledde undersökningen:
– Undersökningen kan ses som en varning till de skolor som tillämpar drogtestning, eftersom det visar sig att drogtestning inte har någon avskräckande effekt på elevernas droganvändning.

I studien framkommer däremot att skolornas pengar sannolikt skulle komma till större nytta om de istället lades på att förbättra den allmänna sociala miljön i skolorna.

Länkar:

Student drug testing may have only small effect in reducing use

Student Drug Testing in the Context of Positive and Negative School Climates: Results from a National Survey

Cannabis.se om nykteristernas integritetskränkningar i skolan:

Känn dig övervakad i skolan

Kampen mot droger kräver fler drogtester i skolan

Bodström borde försvara sin egen och allas rätt att säga NEJ!

Drogtester i skolan är moralpolitik

Skolverket kritisk mot slumpmässiga drogtester i skolan

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *