Nyheter

Cannabis ökar i storstäderna

CAN:s (Centralförbundet för Alkolhol och Narkotika) årliga undersökning av gymnasieelevers drogvanor ger vid handen att cannabis är den vanligaste drogen bland de 4000 elever i årskurs 2 som tillfrågades.
Alkoholkonsumtionen går ned och cannabisen ökar i storstadsregionerna. 20% av killarna har använt droger, medan motsvarande siffra hos tjejerna är 14%. Rikssiffran är något lägre än förra året (c:a 1%), medan användningen av droger i allmänhet och cannabis i synnerhet som sagt ökar i storstadslänen.

-Tillgången till cannabis är sannolikt större och dessutom är den allmänna attityden till droger mera tillåtande, tror en icke namngiven expert i Rapports morgonsändning som på måndagen tillfrågades om orsakerna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *