Nyheter

Amsterdams borgmästare är en vän av coffee shops

Stadens borgmästare Job Cohen verkar vara en skön typ. Han vill inte införa regler för frizoner på 250 meter runt skolor där det icke ska finnas några coffee shops. Regeringen gjorde 2008 en överenskommelse med landets borgmästare om att införa frizonerna.

Borgmästare Cohen vill istället utforska alternativ eftersom undersökningar bland elever och lärare visat att det inte är distansen mellan skola och försäljningsställena som är en lösning på problemet med lätta droger bland ungdomar.

Länk:

Dutch politicians clash over coffeeshops near schools

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *