Artiklar

Cannabis hjälper vid daglig stress

  • Skriven av Sam

En ny israelisk undersökning har publicerats i den här månadens nummer av den medicinska tidsskriften Neuropsychopharmacology. Den ger vid handen att vissa kemiska beståndsdelar i cannabis kan erbjuda skydd mot de problem i form av minnes- och inlärningssvårigheter som framkallas av kronisk stress.
Att stress kan orsaka ganska så tydliga effekter på ens känsloliv, visste vi väl alla. Men att stress också kan driva människor till ångest- och depressionsliknande tillstånd, är kanske inte lika välbekant..? Enligt färska israeliska vetenskapliga rön kan detta åtgärdas genom cannabis.

Polisens nolltolerans spär på kriminalitet och motsättningar

  • Skriven av Cannabis.se

Forskare vid Missouri-universitetet i USA har undersökt hur polisens arbetssätt mot narkotika påverkar de drabbade. Resultaten från studien visar att istället för den eftersökta avskräckande effekten, så kan nolltolerans snarare öka kriminaliteten.

Vad det här egentligen beror på verkar vara svårt att förklara, men det är troligt att när lagens väktare tar till rättsosäkra och kränkande metoder, så skapar det en situation där misstänkta får ännu mindre förtroende för polisen.

Cannabis kan lindra smärta vid skelettcancer

  • Skriven av Sam

Genom att aktivera en enskild cannabisreceptor, kan THC (ev i kombination med andra cannabinoider) ta bort den smärta som patienter med skelettcancer plågas av. Det tyder rönen vid en ny undersökning från Minnesota-universitetet på.
Skelettcancersmärtor hör till de mest plågsamma och svårbehandlade, men äntligen ser det ut som om även dessa patienter kan förvänta sig lindring i cannabisform. Undersökningen finns på pränt i senast publicerade utgåvan av The Journal Neuroscience.

UK-forskare: Fel beslut att straffhöja cannabis

  • Skriven av Sam

Enligt en ny engelsk undersökning kan det fyra år gamla kontroversiella beslutet att höja straffskalan för cannabisinnehav ha orsakat en ÖKNING av marijuanarelaterade psykoser, istället för att minska dem.
Anledningen till de hårdare straffen var att lagstiftarna i sin outgrundliga vishet tänkte avskräcka cannabiskonsumenterna från att röka den alltmer THC-stinna cannabisen som numera saluförs. Den högre THC-halten antogs nämligen medföra större risker för rökarna att drabbas av psykoser.

Annons