SPICE - Sju syntetiska cannabinoider har narkotikaklassats

Återigen har ämnen med psykoaktiva egenskaper förbjudits i vårt samhälle därför att alla droger förutom tobak och alkohol anses vara knark oavsett juridiskt status.

Internetdroger har varit det stora samtalsämnet bland knarkkrigare i år. Ungdomar har i flera år enkelt kunna köpa Spice i svenska internetbutiker. Vad som fällde denna drog var likheten med cannabis och att ämnena ej går att se i standardtest för THC.

 

 

Den 30 juli 2009 narkotikaklassade alltså regeringen sju syntetiska cannabinoider som hittats i legalt saluförda örtblandningar med namn som Spice, Smoke och Genie. De ämnen som kriminaliserats är:

CP47,497-C6
CP47,497-C7
CP47,497-C8
CP47,497-C9
JWH-018
JWH-073
HU-210

Klassningen genomfördes ovanligt snabbt då den sedvanliga amnestin på tre månader när handlare och kunder ska hinna lära sig nya lagen helt enkelt skippades efter godkännande från EU-kommissionen.

Det så kallade klassningsdokumentet som Folkhälsoinstitutet överlämnade till Socialdepartementet den 30 juni i år ligger till grund för regeringens narkotikaklassning. Relevanta frågor är hur farliga dessa syntetiska cannabinoider är för individen och samhället. Vad är hälsoriskerna och hur beroendeframkallande är ämnena?

Vid en genomläsning av klassningsdokument så slås man av hur slarvigt författat det är, den stora mängden godtyckliga referenser till cannabis och att det inte krävs mycket för att bannlysa kemiska ämnen som gör oss berusade.

Varför dessa cannabinoider narkotikaklassades är inte alls så uppenbart som det borde vara i en byråkratisk och rättssäker process för att kriminalisera droger.

Länkar:

Nätdrogen spice förbjuden

Drogen Spice narkotikaklassas

EMCDDA Action on new drugs briefing paper: Understanding the ‘Spice’ phenomenon

Djurförsök: HU-210 motverkar cellskada som kan uppstå vid problem i blodomloppet

Djurförsök: HU-210 motverkar smärta i vävnad som utsätts för irriterande ämnen som finns i chili

Djurförsök: HU-210 främjar cellväxt i hjärnan och har ångestdämpande effekter

In vivo: HU-210 minskar cancercellers levnadsduglighet utan att skada kroppens celler

HU-210 är nervskyddande

Kommentarer  

# COMMENT_TITLE_R E SPICE - Sju syntetiska cannabinoider har narkotikaklassa tsCannabis.se – Get Up, St 2010-06-02 13:06
[...] SPICE – Sju syntetiska cannabinoider har narkotikaklassa ts Kategori(er): Forskning, Juridik, Medicin, Nyheter Kommentarer (0) | Dela/spara var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_localize = { Share: "Share&quo t;, Save: "Save" ;, Subscribe: "Subscribe ", Email: "E-mail&qu ot;, Bookmark: "Bookmark& quot;, ShowAll: "Show all", ShowLess: "Show less", FindServices: "Find service(s)" ;, FindAnyServiceT oAddTo: "Instantly find any service to add to", PoweredBy: "Powered by", ShareViaEmail: "Share via e-mail", SubscribeViaEma il: "Subscribe via e-mail", BookmarkInYourB rowser: "Bookmark in your browser", BookmarkInstruc tions: "Press Ctrl+D or ⌘+D to bookmark this page", AddToYourFavori tes: "Add to your favorites" , SendFromWebOrPr ogram: "Send from any e-mail address or e-mail program", EmailProgram: "E-mail program" }; a2a_config.link name="Kamp anj: Varför narkotikaklassa syntetiska cannabinoider?& quot;; a2a_config.link url="http: //www.cannabis. se/2010/06/02/k ampanj-varfor-n arkotikaklassa- syntetiska-cann abinoider/" ;; Gillade du detta inlägg? Nu kan du donera pengar till Cannabis.se! [...]
Svara | Svara med citat | Citera
# COMMENT_TITLE_R E SPICE - Sju syntetiska cannabinoider har narkotikaklassa tsCannabis.se – Get Up, St 2010-03-15 17:19
[...] Neuroprotection Mediated by Blockade of Microglial Activation (Syntetiska cannabinoiden HU-210 som motverkar celldegenererin g orsakad av Alzheimers narkotikaklassa des i Sverige under [...]
Svara | Svara med citat | Citera
-1 # COMMENT_TITLE_R E SPICE - Sju syntetiska cannabinoider har narkotikaklassa tsCannabis.se – Get Up, St 2009-08-19 16:34
[...] De cannabinoider som användes var Methanandamide (MET) och JWH-015. Ämnena framkallade även celldöd i tumörceller. Sveriges regering narkotikaklassa de nyligen de till namnet snarlika ämnena JWH-018 och JWH-073. [...]
Svara | Svara med citat | Citera
# COMMENT_TITLE_R E SPICE - Sju syntetiska cannabinoider har narkotikaklassa tsAndreas 2009-07-31 23:12
Har nu kollat igenom den lite grann och den verkar vara som du säger, väldigt förhastad.
Av det jag har läst så är det ganska uppenbart att de bara har ändrat namn vid de olika beskrivningarna . Informationen om t.ex. hälsoriskerna är exakt likadan på alla de cannabinoider jag hittills har läst om.
Svara | Svara med citat | Citera
# COMMENT_TITLE_R E SPICE - Sju syntetiska cannabinoider har narkotikaklassa tsAndreas 2009-07-31 23:05
Bara så att du vet så börjar inte denna lag gälla förren i september, men visst är det sjukt...
Svara | Svara med citat | Citera

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera

Fråga/svar