Sponsras SNPF av Polismyndigheten?

Sedan 2015 har Polismyndigheten betalat ca en halv miljon kr till Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF). Det rör sig totalt om 55 utbetalningar. Det handlar bl a om köp av böcker.

När vi frågade om vem som är angiven referens inom polismyndigheten för en utbetalning så fick vi svaret att sekretess gäller, med hänvisning till 18 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL).

Betalningsmottagare:
Svenska Narkotikapolisföreningen, orgnr. 857205-3463.
Totalt belopp:
474770,30 kr

Lägg till kommentar


Annons