CBD vinner i hovrätten!

Göta hovrätt har funnit det för gott att ansluta sig till Skaraborgs tingsrätts beslut och friar därför de företag som säljer CBD-produkter. Som man kan vänta hyllar naturligtvis de åtalades advokater beslutet och kallar det "Ett riktigt fint beslut".

Åklagarmyndigheten har emellertid annonserat att de vill driva frågan vidare till HD (Högsta domstolen), så att avvakta och se vad som blir det slutliga omdömet från HD är sannolikt det som gäller tills vidare.

"Men hittills är det åklagarna vs. CBD-företagen = 0-2" hälsar advokaterna och tillönskar oss alla en god jul!

Källa:

https://www.facebook.com/advokatdebasso/posts/934247630062064

CBD-relaterade razzior i Göteborg och Falköping idag

Lägg till kommentar


Annons