Studie: Cannabis som stigmatiserad medicin

https://www.cannabis.se/images/CanadianMedCanFlag.png

Trots sin i många kretsar stigande popularitet och det faktum att acceptansen för cannabis rent allmänt ökar, ses drogen fortfarande med viss misstänksamhet bland många. En kanadensisk undersökning har tittat på hur 23 patienter uppfattar stigmatiseringen och vilka olika strategier användarna av medicinska cannabisterapier anlitar för att skydda sig mot den.

Att dölja sin cannabismedicinering är ETT (om ej rekommenderat) sätt att handskas med saken. Vissa av de 23 undersökta patienterna använde sig av den s k undercover method för att klara det sociala samspelet med omvärlden. Andra väljer att istället upplysa oförstående och negativa personer i närmiljön om fördelarna med den cannabisterapi de genomgår. Att genomgående använda marijuanan på ett "ansvarfullt sätt" ingår också i strategierna.

 Länk:

 Perceptions of cannabis as a stigmatized medicine: a qualitative descriptive study

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera

Fråga/svar

Fördjupning

Marijuana

Marijuana eller marihuana som det ibland stavas betyder torkade blommor och blad från cannabis på mexikansk spanska. Språkforskare är osäkra på hur ordet uppkom men man vet att det etablerades i USA under 1800-talet till följd av Mexikos influens på USA i och med krig, arbetskraftemigreringen och gränshandeln mellan länderna.

Rulla joint

Det tar tid att bli en skicklig jointmekare. Erfarna stoners rullar jointen ut och in, eldar man dessutom upp överskottspapper innan klistrandet så blir det medalj i partytricks.

Hasch

På skäggsvenska heter det cannabisharts och i folkmun hasch. Som vanligt har kärt barn många namn. Vanligt förekommande är brunt, jazztobak, braja, brass, hashish (arabiska) och charas (hindi).