UK: Inrikesdepartementet reviderar drogpolitiken

Det brittiska inrikesdepartementet har beslutat att dess egen kommitté ska utvärdera hur pass väl den engelska narkotikapolitiken fungerar.
Kommitténs uppgift blir att under inledningen av 2012 genomföra en omfattande utvärdering av hur pass effektiv regeringens drogstrategier från 2010 är samt i hur hög grad den brittiska regeringens insatser bidrar till att globalt tillgången och efterfrågan på illegala droger.

Framför allt ska kommittén titta närmare på frågor av typen:

-Hur pass kostnadseffektiva är olika strategier för att minska droganvändningen?

-Vilka kriterier har regeringen när den mäter effektiviteten på sina drogstrategier?

- Hur ser en jämförelse mellan illegala och lagliga droger ut med avseende på skadeverkningar och kostnader?

-Vilket förhållande finns mellan alkohol- och annat drogmissbruk?

-Hur pass oberoende och kvalitativt högstående är de expertråd som regeringen inhämtar?

...och flera andra intressanta frågeställningar.

När får vi i Sverige en motsvarande utredning..?
Vi här på redaktionen väntar med spänning..! :)

Länkar:

Home Affairs Committee launches new inquiry into Drugs

Clear-kommentar

Home Affairs CommitteeKommentarer  

# COMMENT_TITLE_R E UK: Inrikesdepartem entet reviderar drogpolitikenGuest 2011-12-11 02:02
Har inte allt för höga förväntningar på denna utredningen. Det var trots allt Storbritannien som sparkade professor Nutt för att han hade "fel" åsikter om drogers skadeverkningar ...
Svara | Svara med citat | Citera

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera

Fråga/svar

Fördjupning

Marijuana

Marijuana eller marihuana som det ibland stavas betyder torkade blommor och blad från cannabis på mexikansk spanska. Språkforskare är osäkra på hur ordet uppkom men man vet att det etablerades i USA under 1800-talet till följd av Mexikos influens på USA i och med krig, arbetskraftemigreringen och gränshandeln mellan länderna.

Rulla joint

Det tar tid att bli en skicklig jointmekare. Erfarna stoners rullar jointen ut och in, eldar man dessutom upp överskottspapper innan klistrandet så blir det medalj i partytricks.

Hasch

På skäggsvenska heter det cannabisharts och i folkmun hasch. Som vanligt har kärt barn många namn. Vanligt förekommande är brunt, jazztobak, braja, brass, hashish (arabiska) och charas (hindi).